De lijst met de geslaagden in hun theoretisch examen Indoor en Outdoor is aangepast! Indoor en Outdoor

 

Als een naam NIET in de lijst voorkomt, kan het zijn dat:

-          Het lid niet meer Actief is bij de bond

-          Het lid verkeerd gespeld was in het e-Learning systeem

-          Het lid niet werd opgenomen uit de lijst van de vorige papierexamens (vergeten)

-          Het lid heeft het examen NA 02/08/2018 08:00 afgelegd

 Graag in deze gevallen (behalve het laatste) contact opnemen met uw wedstrijdsecretaris, matagne_f@yahoo.fr  of bij de ISCA scheidsrechterscommissie, a.husain-khan@planet.nl