HBeste ISCA leden,                                                                                                                                                                

Volgende week woensdag 26 juni vindt er een Bijzondere Algemene Leden Vergadering (BALV) plaats waarop ik, samen met een aantal andere betrokken ISCA leden, hoop verkozen te worden tot het nieuwe bestuur van onze club.

Ik hoop van harte dat u aanwezig kan zijn op deze belangrijke BALV. Niet alleen om uw stem uit te brengen maar ook omdat we graag onze plannen voor de club met u willen delen en bespreken. Uw input is daarbij zeer gewenst. 


We hoeven er geen doekjes om te winden dat onze club financieel lastige tijden doormaakt; dat was al duidelijk tijdens de vorige ALV. Als nieuw bestuur willen wij graag een aantal maatregelen nemen die ervoor moeten zorgen dat we financieel weer op het juiste pad komen. 

Gezonde financiën vormen de basis van elke club maar zijn geen doel op zich. Waar het echt om draait bij ISCA is leuk en ambitieus sporten (zowel hockey als tennis) in een sfeer van gezelligheid, vriendschap en verbondenheid.  

Graag stel ik het kandidaat bestuur aan u voor.

Als nieuwe bestuursleden hopen verkozen te worden, naast mijzelf als voorzitter, Erwin Buyssens, Susanne van Dootingh, Nicolas van Klinkenberg, Dewi Achwarizmi en Paul van de Steene. Erwin zal mij bijstaan als Vice-voorzitter en Secretaris. Susanne wil graag de rol van Tennismanager op zich nemen. Nicolas, Dewi en Paul stellen zich kandidaat voor nieuw te creëren bestuursposten, te weten: Sponsoring, Events en Public Affairs. Dit zijn stuk voor stuk gebieden van groot strategisch belang voor onze club.

Van het huidige bestuur hopen te worden herbenoemd Joris Rome, Iemke Kuijper en Martijn van der Erve als respectievelijk Penningmeester, Horecamanager en Hockeymanager.

Ik ben enorm verheugd met deze mix van vernieuwing en continuïteit én met de balans tussen de twee meest vertegenwoordigde nationaliteiten in onze club. Nog belangrijker echter is dat alle kandidaten een grote passie voor ISCA delen, alsmede de ambitie en goesting om samen van ISCA een nog succesvollere club te maken. 

Wij zijn ons er zeer van bewust dat wij niet de enigen zijn die de schouders onder ISCA willen zetten. Er zijn al heel wat leden, voor en achter de schermen, die hun handen uit de mouwen steken om onze club ten dienste te staan, waarvoor grote dank. Anderen hebben ons al laten weten dat ze graag willen helpen bij de grote hoeveelheid activiteiten die we willen gaan organiseren de komende tijd. Dat enthousiasme is geweldig en daar gaan wij ook dankbaar gebruik van maken. Wij zijn blij dat wij op u kunnen rekenen. 

Uiteraard wil ik ook graag van de gelegenheid gebruik maken om nu alvast mijn grote dank uit te spreken voor het uittredende bestuur. In de eerste plaats uiteraard aan Arvin die de afgelopen jaren met tomeloze inzet voorzitter is geweest van Oranje/ISCA. Wij zijn hem veel dank verschuldigd in het bijzonder voor de dappere stap om de club beter te proberen te verankeren in de Druivenstreek. 

Ook veel dank aan Nynke La Porte en Marianne De Boer die allebei als secretaris uiterst belangrijk en voor velen niet altijd erg zichtbaar werk hebben gedaan. Ik ben erg blij dat zij allebei hebben aangegeven achter de schermen nog een belangrijke rol voor de club te willen blijven spelen. 

Tevens wil ik Frank Verbrugge bedanken als rots in de branding van de tennissectie. Ondanks het stapje terug uit het bestuur blijft Frank volop betrokken bij de verschillende tennis activiteiten en zal nauw met Susanne samen werken.

Ik wil uiteraard ook niet vergeten Iemke, Joris en Martijn te bedanken voor hun bewezen diensten. Ik ben blij dat zij mee in de boot willen stappen met het nieuwe bestuur. We kunnen hun hulp en ervaring goed gebruiken.  

Maar ‘first things first’, eerst moeten we nog verkozen worden. De BALV begint om 20.00 in het clubhuis. Voorafgaand nodigen wij jullie graag uit om 19.00 voor een haringborrel met verse nieuwe haring die u  wordt aangeboden door het kandidaat bestuur. 

Hopelijk tot volgende week!

Met vriendelijk groeten, mede namens mijn mede kandidaat bestuursleden,

Frank Koster

 

PS Op 26 juni vindt er tevens een Open Deur dag plaats voor geïnteresseerde nieuwe leden. Vanaf 16.00 zijn de poorten geopend. Iedereen is uiteraard van harte welkom om tijdens de Open Deur dag te tennissen, hockeyen of borrelen. Hoe meer zielen hoe meer vreugd. En hopelijk hoe meer nieuwe leden!