Contributie- en entreegelden Hockey en Combi 2018 - 2019
LET OP: Hockeycontributie is inclusief zaalhockey bijdrage.
     
Categorie Hockey Combinatie
U6 (voorheen 2x85 euro) € 150,00 -
U7 / U8 € 305,00 € 305,00
U9 / U10 € 390,00 € 395,00
U11 / U12 € 390,00 € 425,00
U14 / U16 / U19 € 425,00 € 460,00
Jonge Seniors (19 - 30 jaar) € 425,00 € 510,00
Dames / Heren € 495,00 € 580,00
Veteranen € 465,00 € 550,00
Ladies / Gentlemen € 375,00 € 460,00
College League (geen trainingen voorzien) € 150,00 -
Start 2 Hockey (Trimhockey - Senioren) € 225,00 € 360,00
Trainingslid * € 225,00 € 360,00
Familie ** € 1.620,00 € 1.620,00
Vriend van HTC ISCA Vanaf €25  
     
* Voor Hockeyleden die alleen trainen en, indien mogelijk, later in het seizoen ook wedstrijden gaan spelen.
   
** Maximumtarief per familie - Bewijs "Samenstelling Gezin" te overleggen.
     
Entreegeld    
Voor nieuwe leden geldt €25 entreegeld.    
     
Betalingsregeling    
Bestaande leden    
Hockey- en combinatieleden ontvangen hun rekening in juli. Bij niet-betaling binnen de 30 dagen wordt de factuur met 10% verhoogd.
Bij niet-betaling voor 1 november kan art.18c van het Huishoudelijk Reglement (schorsing) worden ingeroepen.
Nieuwe leden    
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier door de ledenadmnistratie wordt een factuur toegezonden. Gelieve het verschuldigde bedrag
binnen 30 dagen te voldoen. Bij niet-betaling binnen 30 dagen, wordt de factuur verhoogd met 10%. Bij niet betaling binnen 3 maanden
kan art.18c van het Huishoudelijk Reglement (schorsing) worden ingeroepen.
Een gefaseerde Infra-Opslag voor nieuwe leden
Zie "Lidmaadschap / HSR Info" voor verdere informatie (of klik HIER).