Tennislidmaatschap      
Soort lidmaatschap Geboortejaar Leeftijd Lidgeld 2020-2021 Lidgeld 2021-2022
Tennis 01-01-2017 en later jonger dan 4 jaar 20 20 (°2018 en later)
Tennis 2016 4 jaar 50 50 (°2017)
Tennis 2015 5 jaar 50 50 (°2016)
Tennis 2014 6 jaar 50 50 (°2015)
Tennis 2013 7 jaar 50 50 (°2014)
Tennis 2012 8 jaar 50 50 (°2013)
Tennis 2011 9 jaar 50 50 (°2012)
Tennis 2010 10 jaar 50 50 (°2011)
Tennis 2009 11 jaar 50 50 (°2010)
Tennis 2008 12 jaar 75 75 (°2009)
Tennis 2007 13 jaar 75 75 (°2008)
Tennis 2006 14 jaar 95 95 (°2007)
Tennis 2005 15 jaar 95 95 (°2006)
Tennis 2004 16 jaar 95 95 (°2005)
Tennis 2003 17 jaar 95 95 (°2004)
Tennis 2002 18 jaar 95 95 (°2003)
Tennis studenten
tussen 01-01-1995 en 31-12-2001 van 19 t/m 25 jaar
125 125 (°1996-2002)
Tennis senioren 31-12-1994 en eerder 26 jaar en ouder 175 175 (°1995 en eerder)
Combinatielidmaatschap, exclusief indoorhockey zie *    
Soort lidmaatschap Geboortejaar Leeftijd Lidgeld 2020-2021

 

Lidgeld 2021-2022

 

Hockey/tennis 2016 4 jaar 225 225 (°2017)
Hockey/tennis 2015 5 jaar 225 225 (°2016)
Hockey/tennis 2014 6 jaar 360 360 (°2015)
Hockey/tennis 2013 7 jaar 360 360 (°2014)
Hockey/tennis 2012 8 jaar 445 445 (°2013)
Hockey/tennis 2011 9 jaar 445 445 (°2012)
Hockey/tennis 2010 10 jaar 445 445 (°2011)
Hockey/tennis 2009 11 jaar 445 445 (°2010)
Hockey/tennis 2008 12 jaar 495 495 (°2009)
Hockey/tennis 2007 13 jaar 495 495 (°2008)
Hockey/tennis 2006 14 jaar 505 505 (°2007)
Hockey/tennis 2005 15 jaar 505 505 (°2006)
Hockey/tennis 2004 16 jaar 510 510 (°2005)
Hockey/tennis 2003 17 jaar 510 510 (°2004)
Hockey/tennis 2002 18 jaar 510 510 (°2003)
Hockey/tennis Senioren 01-01-2001 en eerder 19 jaar en ouder 615 615 (°2002 en eerder)
Hockey/tennis Gents/Ladies 01-01-1985 en eerder 35 jaar en ouder 495 495 (°1986 en eerder) 
Hockey/tennis Masters 01-01-1975 en eerder 45 jaar en ouder 585 585 (°1976 en eerder)
Hockey/tennis Jong Senioren tussen 01-01-1990 en 31-12-2001 van 19 t/m 30 jaar 545 545 (°1991-2002)
Hockey/tennis Student tussen 01-01-1995 en 31-12-2001 van 19 t/m 25 jaar 275 275 (°1996-2002)
* Suppletie voor Indoorhockey : 75 euro per lid      
Soort lidmaatschap Geboortejaar Leeftijd Lidgeld 2020-2021 Lidgeld 2021- 2022
Hockey Start2Hockey** 01-01-2001 en eerder 19 jaar en ouder 345 345 (°2002 en eerder)
**(niet-spelend): recreatief lid, speelt geen officiële competitie wedstrijden    
Betalingsregeling tennisleden
Bestaande leden:
Tennisleden ontvangen hun rekening tussen 16 augustus 2021 en 1 september 2021
Uiterste datum van betaling: 30 september 2021!
Bij betaling na 30 september 2021 wordt het lidgeld verhoogd met een forfaitair bedrag van EUR 25 per lid.   
Deze forfaitaire verhoging geldt voor elk individueel lid waarvoor het lidgeld niet werd betaald. 
Bij niet-betaling vóór 1 november kan art.18c van het Huishoudelijk Reglement (schorsing) worden ingeroepen.
Nieuwe leden:
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier door de ledenadministratie wordt een factuur toegezonden.  
Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen te voldoen. 
Bij niet-betaling binnen 30 dagen, wordt de factuur verhoogd met een forfaitair bedrag bedrag van 20 euro per lid waarvoor het lidgeld niet werd betaald.
Bij niet betaling binnen 3 maanden kan art.18c van het Huishoudelijk Reglement (schorsing) worden ingeroepen.
Betalingsregeling hockey en combinatieleden
Bestaande leden:
Hockey-en combinatieleden ontvangen hun rekening tussen 16 augustus 2021 en 1 september 2021
Uiterste datum van betaling: 30 september 2021!
Bij betaling na 30 september 2021 wordt het lidgeld verhoogd met een forfaitair bedrag van EUR 75 per lid.   
Deze forfaitaire verhoging geldt voor elk individueel lid waarvoor het lidgeld niet werd betaald. 
Bij niet-betaling vóór 1 november kan art.18c van het Huishoudelijk Reglement (schorsing) worden ingeroepen.
Nieuwe leden:
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier door de ledenadministratie wordt een factuur toegezonden.  
Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen te voldoen. 
Bij niet-betaling binnen 30 dagen, wordt de factuur verhoogd met een forfaitair bedrag 
bedrag van 75 euro per lid waarvoor het lidgeld niet werd betaald.
Bij niet betaling binnen 3 maanden kan art.18c van het Huishoudelijk Reglement (schorsing) worden ingeroepen.
Een gefaseerde Infra-Opslag voor nieuwe combinatieleden:
Zie "Lidmaadschap / HSR Info" voor verdere informatie of klik HIER).