Ook geïnteresseerd in hockey? Klik HIER voor de voordelige combinatietarieven!

       
       
Categorie Geboorte jaar Tennis  
Tennis junioren 2015  € 20  
Tennis junioren 2014  € 50  
Tennis junioren 2013  € 50  
Tennis junioren 2012  € 50  
Tennis junioren 2011  € 50  
Tennis junioren 2010  € 50  
Tennis junioren 2009  € 50  
Tennis junioren 2008  € 50  
Tennis junioren 2007  € 50  
Tennis junioren 2006  € 75  
Tennis junioren 2005  € 75  
Tennis junioren 2004  € 95  
Tennis junioren 2003  € 95  
Tennis junioren 2002  € 95  
Tennis junioren 2001  € 95  
Tennis junioren 2000  € 95  
Tennis senioren 1999 en eerder  € 175  
Entreegeld (nieuwe leden)    € 25  
Vriend van HTC ISCA vanaf  € 25  

Entreegeld

Voor nieuwe leden geldt €25 entreegeld. 

Betalingsregeling

Bestaande leden

Tennisleden krijgen hun rekening in september. Bij niet-betaling binnen 30 dagen wordt de factuur met 10% verhoogd. Bij niet-betaling voor 1 november kan art.18c van het Huishoudelijk Reglement (schorsing) worden ingeroepen.

Nieuwe leden

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier door de ledenadministratie wordt een factuur toegezonden. Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen te voldoen. Bij niet-betaling binnen 30 dagen, wordt de factuur verhoogd met 10%. Bij niet betaling binnen 3 maanden kan art.18c van het Huishoudelijk Reglement (schorsing) worden ingeroepen.