Ook geïnteresseerd in hockey? Klik HIER voor de voordelige combinatietarieven!

Categorie

Lessen (9)

 Lidmaatschap

 2014 en 2015

€ 30

€ 20

 2012 en 2013

€ 30

€ 50

 2010 en 2011

€ 50

€ 50

 2007 t/m 2009

€ 80

€ 50

 2003 t/m 2006

€ 80

€ 75

 2002 t/m 2003

€ 80

€ 95

Senioren

 

€ 175

Vriend van Oranje

 

 Vanaf € 25

Entreegeld

Voor nieuwe leden geldt €25 entreegeld. 

Betalingsregeling

Bestaande leden

Tennisleden krijgen hun rekening in september. Bij niet-betaling binnen 30 dagen wordt de factuur met 10% verhoogd. Bij niet-betaling voor 1 november kan art.18c van het Huishoudelijk Reglement (schorsing) worden ingeroepen.

Nieuwe leden

Na ontvangst van het aanmeldingsformulier door de ledenadministratie wordt een factuur toegezonden. Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen te voldoen. Bij niet-betaling binnen 30 dagen, wordt de factuur verhoogd met 10%. Bij niet betaling binnen 3 maanden kan art.18c van het Huishoudelijk Reglement (schorsing) worden ingeroepen.