Doorheen het jaar biedt HTC ISCA de mogelijkheid om maximaal 3 opeenvolgende proeftrainingen Hockey te volgen. Dit geldt voor alle leeftijden, van kleuters tot volwassenen. (NB Wordt er 1 van deze trainingen gemist dan vervalt deze, dit is noodzakelijk voor een goede opvolging).

Het is verplicht om u doorvoor middels dit formulier op te geven. Daarmee worden direct de verantwoordelijken verwittigd en is de verzekering ook in orde.

NB. wilt u zeker zijn van een plaats binnen onze club, dan is het beter om u (of uw kind) direct aan te melden als lid van ISCA via het aanmeldingsformulier. 

Van harte welkom bij ISCA!