Inschrijvingsformulier lidmaatschap

Selecteer 'niet-spelend' als u zich als ouder, medewerker (=vrijwilliger) of voor de 3 gratis proeftrainingen in september aanmeldt

Trainingslidmaatschap is max 6 tot 12 maanden, afhankelijk van het vaardigheidsniveau van de speler en de beschikbare teamcapaciteit

Standaard lid: lid met hockeyervaring - speelt in de Jeugd-, Dames-, Heren- of Masterscompetitie
Ladies/Gentlemen: lid met hockeyervaring - speelt in de Ladies- of Gentlemencompetitie
Kleuter: trainingslid in de leeftijd van min 4 tot max 6 jaar (U6) in het huidige hockeyseizoen - 10 trainingen

Medewerker: vrijwilliger die niet als spelend lid geregistreerd staat
Ouder: ouder van jeugdlid - zelf geen lid en wenst een eigen login voor Mijn Oranje
Proeftraingen: geinteresseerde die wil meedoen met de 3 gratis proeftrainingen op 6, 13 en 20 September 2017
Trainingslid: lid zonder hockeyervaring - traint wel maar speelt geen competitie

Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de contributie- en entreegelden.
Ondergetekende is op de hoogte van de verplichting om min. 1x per jaar bardienst te doen.
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de bijdrage infrastructuur.

Opslaan
NL
EN