Opzeggen lidmaatschap

Ondergetekende verklaart het bovenstaande naar waarheid te hebben ingevuld.
Ondergetekende verklaart akkoord te gaan met de kosten van €75 bij opzegging na 31 mei.

Opslaan
NL
EN