LET OP: Hockeycontributie is inclusief zaalhockey bijdrage.
Categorie Geboorte jaar Hockey Combinatie
( tennis en Hockey)
U6 2014  € 150  € 175
U6 2013  € 150  € 175
U7 2012  € 305  € 330
U8 2011  € 305  € 330
U9 2010  € 390  € 415
U10 2009  € 390  € 415
U11 2008  € 390  € 415
U12 2007  € 390  € 415
U14 2006  € 425  € 460
U14 2005  € 425  € 460
U16 2004  € 425  € 470
U16 2003  € 425  € 470
U19 2002  € 425  € 475
U19  2001  € 425  € 475
U19 2000  € 425  € 475
Trainingslid JR* 2000 t/m 2012  € 225  
College League (dames - geen trainingen voorzien) 1993 t/m 1999  € 150  
Start2Hockey 1999 en eerder  € 225  € 310
Jong Senioren 1988-1999  € 425  € 510
Senioren    € 495  € 580
Ladies/Gents    € 375  € 460
Veteranen/ Masters    € 465  € 550
Familie **    € 1.620  € 1.620
Entreegeld( nieuwe leden)    € 25  
Vriend van HTC ISCA vanaf  € 25  
       
*= Voor hockeyleden die alleen trainenen, indien mogelijk, later in het seizoen wedstrijden gaan spelen
**= Maximum per familie - Bewijs "Samenstelling Gezin" te overleggen.
       
Entreegeld
Voor nieuwe leden geldt €25 entreegeld.
 
Betalingsregeling
Bestaande leden
Hockey- en combinatieleden ontvangen hun rekening in juli. Bij niet-betaling binnen de 30 dagen wordt de factuur met 10% verhoogd.
Bij niet-betaling voor 1 november kan art.18c van het Huishoudelijk Reglement (schorsing) worden ingeroepen.
Nieuwe leden
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier door de ledenadmnistratie wordt een factuur toegezonden. Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen te voldoen. Bij niet-betaling binnen 30 dagen, wordt de factuur verhoogd met 10%. Bij niet betaling binnen 3 maanden kan art.18c van het Huishoudelijk Reglement (schorsing) worden ingeroepen.
Een gefaseerde Infra-Opslag voor nieuwe leden
Zie "Lidmaadschap / HSR Info" voor verdere informatie of klik HIER).