Komt allen naar de BALV voor de verkiezing van het kandidaatbestuur en om hun beleidsplannen te horen!
 
Hierbij de agenda voor de Bijzondere Algemene Ledenvergadering:
 
1. Opening en verwelkoming
 
2. Goedkeuring van de agenda
 
3. Goedkeuring notulen ALV 
 
4. Verkiezing nieuwe bestuursleden:
  • Voorzitter: Frank Koster
  • Vice Voorzitter/Secretaris: Erwin Buyssens
  • Penningmeester: Joris Rome
  • Hockey manager: Martijn Van der Erve
  • Tennis manager: Susanne Van Dootingh
  • Horeca manager: Iemke Kuijper
  • Sponsor manager: Nicolas van Klinkenberg
  • Event manager: Dewi Achwarizmi
  • Public affairs manager: Paul Van den Steene
5. Beleid nieuw bestuur
 
6. Rondvraag
 
7. Sluiting