Hockeylidmaatschap excl. indoor hockey*    
(spelend, nemen deel aan officiële competitie wedstrijden)    
Soort lidmaatschap Geboortejaar Leeftijd Lidgeld 2019-2020
Hockey 2015 4 190
Hockey 2014 5 190
Hockey 2013 6 325
Hockey 2012 7 325
Hockey 2011 8 410
Hockey 2010 9 410
Hockey 2009 10 410
Hockey 2008 11 410
Hockey 2007 12 445
Hockey 2006 13 445
Hockey 2005 14 445
Hockey 2004 15 445
Hockey 2003 16 445
Hockey 2002 17 445
Hockey 2001 18 445
Hockey Senioren 01-01-2000 en eerder 19 jaar en ouder 515
Hockey Gents/Ladies 01-01-1984 en eerder 35 jaar en ouder 395
Hockey Masters 01-01-1974 en eerder 45 jaar en ouder 485
Hockey Jong Senioren
tussen 01-01-1989 en 31-12-2000 van 19 t/m 30 jaar
445
Hockey Student **
tussen 01-01-1994 en 31-12-2000
van 19 t/m 25 jaar
175
* Suppletie voor Indoor hockey : 75 euro per lid.
   
** Hockey Student: trainen niet, spelen alleen wedstrijden    

 

Lidmaatschap startende hockeyers    
(niet-spelend): recreatief lid, speelt geen officiële competitie wedstrijden
   
Soort lidmaatschap Geboortejaar Leeftijd Lidgeld 2019-2020
Hockey TrainingsLid*** 01-01-2013 t/m 31-12-2001) van 6 t/m 18 245
Hockey Start2Hockey 01-01-2000 en eerder 19 jaar en ouder 245
***startende hockeyers die geen officiële competitie wedstrijden spelen

Hockeyleden zonder ervaring starten als trainingslid (recreatief). In de tweede helft van het seizoen zal door de coach en trainer besloten worden of deelname aan de competitie wedstrijden mogelijk is. Bij positief besluit zal er een suppletie van de contributie bijdrage in rekening gebracht worden. Conform onderstaande berekening: contributie bijdrage spelend lid minus contributie bijdrage TL, over het verschil wordt 60% als suppletie in rekening gebracht met een minimum factuur van 75 euro.

Rekenvoorbeeld:
kind 14 jaar TL       445 euro - 245 euro=200 euro x 60%= 120 euro
kind  6 jaar TL       325 euro - 245 euro= 80 euro x 60%= 48 euro maar suppletie factuur wordt 75 euro
Overige:    
- Bij een allereerste inschrijving op HTC ISCA wordt er éénmalig 25 euro entreegeld inrekening gebracht per lid
- Maximale familie bijdrage  bedraagt 1670 euro voor seizoen 2019-2020. 
Dit is exclusief entreegelden, infrabijdragen en indoorhockey  
Betalingsregeling hockey en combinatieleden:
Bestaande leden:
Hockey-en combinatieleden ontvangen hun rekening tussen 16 augustus 2019 en 1 september 2019
Uiterste datum van betaling: 30 september 2019!
Bij betaling na 30 september 2019 wordt het lidgeld verhoogd met een forfaitair bedrag van EUR 75 per lid.  
Deze forfaitaire verhoging geldt voor elk individueel lid waarvoor het lidgeld niet werd betaald. 
Bij niet-betaling vóór 1 november kan art.18c van het Huishoudelijk Reglement (schorsing) worden ingeroepen.
Nieuwe leden:
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier door de ledenadministratie wordt een factuur toegezonden.  
Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen te voldoen. 
Bij niet-betaling binnen 30 dagen, wordt de factuur verhoogd met een forfaitair bedrag bedrag van 75 euro per lid waarvoor het lidgeld niet werd betaald.
Bij niet betaling binnen 3 maanden kan art.18c van het Huishoudelijk Reglement (schorsing) worden ingeroepen.
Een gefaseerde Infra-Opslag voor nieuwe leden:
Zie "Lidmaadschap / HSR Info" voor verdere informatie of klik HIER).

Bij HTC ISCA is het interessant om hockey en tennis te combineren, voor informatie over de combilidmaatschapsgelden: klik HIER