NL
EN

Om de opkomst op de donderdagavonden tot het maximaal haalbare te doen stijgen, zal er een lichte, maar niet te onderschatten druk worden opgevoerd middels een HEDONAVOTE WhatsApp groep. Hierop zullen de laatste feiten en ficties worden aangegeven voor de heren donderdagavond tennissers. Deze WhatsApp groep zal in ieder geval bestaan uit de leden die tot nu toe al hebben gereageerd op het nieuwe donderdagavondfestijn, maar ook alle verdere geïnteresseerde donderdagavond tennissers kunnen met een korte reactie naar mij aanhaken bij deze tennis commune. 

Hartelijk dank en tot donderdagavond, mede namens Jan-Dirk,

Marco


NL
EN