Wanneer?

Wanneer iemand van HTC ISCA je lastig valt met zijn of haar gedrag en je zelf niet meer weet hoe je de situatie op moet lossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, coach, contactpersoon jeugd of senioren of het bestuur inroepen. Je kunt echter ook contact opnemen met onze vertrouwenspersoon van onze club, ook wel genoemd het Aanspreekpunt Integriteit (API) en fungeert in eerste instantie als klankbord en kan je helpen met het vinden van een oplossing.

Voor wie?

De vertrouwenspersoon is er voor alle leden, ouders, vrijwilligers en werknemers van HTC ISCA voor problemen die te maken hebben met ongewenst gedrag.

Hoe kan je onze vertrouwenspersoon bereiken?

Wil je graag een afspraak met onze vertrouwenspersoon of overleggen dan kan je een mailtje sturen naar vertrouwenspersoon@htc-isca.be.

Werkwijze vertrouwenspersoon bij een klacht:

  1. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor.
  2. De vertrouwenscontactpersoon zal, indien gewenst, proberen door verwijzing, bemiddeling of advisering een oplossing te bewerkstelligen voor de melding.
  3. De vertrouwenspersoon behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer en zorgt er voor dat de vertrouwelijkheid is gegarandeerd.
  4. De vertrouwenspersoon kan het bestuur van de vereniging in kennis stellen van het feit dat er melding is gemaakt van ongewenst gedrag, maar brengt alleen met toestemming van de betrokkene inhoudelijk verslag uit bij het bestuur van de gemelde kwestie.
  5. De vertrouwenspersoon kan het bestuur gevraagd en ongevraagd adviseren ten aanzien van beleid op gebied van ongewenst gedrag en het voorkomen hiervan.
  6. De vertrouwenspersoon werkt volledig onafhankelijk, maar valt onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging.
  7. De vertrouwenspersoon heeft in principe geheimhoudingsplicht. Er kunnen zich echter situaties voordoen waarbij de vertrouwenspersoon vanwege gewetensnood deze geheimhouding wil verbreken. De vertrouwenspersoon kan de geheimhouding pas dan verbreken, als de Vertrouwenspersoon heeft voldaan aan de voorwaarden gesteld in de ‘Gedragscode Omgaan met vertrouwelijkheid voor vertrouwenspersonen’. (zie hieronder)