NL
EN
Hockey Verzekeringsprocedure

Klik hier voor een overzicht van de verzekerde waarborgen en om de formulieren te downloaden van de website van de Bond (Formulieren VHL - Verzekeringen). 

Er zijn formulieren voor ongevalsaangifte "lichamelijke ongevallen" en "burgerlijke aansprakelijkheid". Schade als gevolg van "hockeyballen buiten de grenzen van het hockeyterrein" wordt niet meer door de verzekering van de KBHB/VHL gedekt.

1. Zet het in geval van een lichamelijk ongeval op het wedstrijdformulier in  Sportlink onder “Commentaar”.

2. Vul zo snel mogelijk, en zo compleet mogelijk, in geval van lichamelijk ongeval het formulier beschikbaar op de site van de bond: Klik hier (VHL versie - NL!!)

” in. Vergeet vooral niet de handtekening van het slachtoffer, resp. zijn wettelijke vertegenwoordiger, op het formulier te zetten. Ook het medisch getuigschrift (soms apart door de behandelend arts gegeven) is van groot belang. Getuigen zijn natuurlijk altijd handig.

3.  DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ MOET DIT FORMULIER BINNEN 8 DAGEN NA HET ONGEVAL BINNEN HEBBEN.

4. Bewaar alle documenten die betrekking hebben op de eventueel gekregen zorgen en voorgeschreven geneesmiddelen.

5. Breng eerst alles binnen bij de mutualiteit/persoonlijke ziektekostenverzekering.

6. Na vergoeding door uw mutualiteit/verzekering, stuurt u alle facturen en onkostennota’s naar BELFIUS samen met de afrekeningvan de mutualiteit/verzekering.

7. Houd BELFIUS op de hoogte van de evolutie van de kwetsuur (verergering, verlenging, genezing) door hun de medische rapporten te bezorgen.

CONTACT : Laurence van Ham

GSM: +32 486 751741

 

 

 
NL
EN