Voor de goede werking van de club, de samenstelling van de teams, de aanmelding van de teams voor de hockeycompetitie en het opstellen van de wedstrijdschema's door de hockeybond is de uiterste datum voor opzeggen 31 mei

Na die datum opzeggen (waarbij de teams reeds gevormd zijn), dan kunnen teams te klein worden en zijn we genoodzaakt een team terug te trekken uit de competitie.

Daarvoor moet ISCA een boete aan de bond betalen. Bovendien zijn we lidgeld verschuldigd aan de hockeybond bij laattijdig opzeggen van een hockeylid. Om die kosten te dekken, zijn we genoodzaakt om na 1 juni een boete in rekening te brengen van 75 euro.

HTC ISCA volgt hierbij de richtlijnen die zijn opgesteld door de Belgische Hockeybond.