Klik HIER voor meer info over de Hockey en HIER voor meer info over de Tennis.

HTC ISCA staat voor het uitoefenen van sportieve activiteiten van hoog niveau in een familiale context. De beoefening van de sport vindt plaats in competitie- en recreatief verband.

Bij de training van onze (jeugd)leden wordt heel veel nadruk op sportiviteit en prestaties gelegd.

Bij HTC ISCA heerst een gezellige ambiance gebaseerd op het familiale karakter, dit is een sterk bindmiddel tussen de leden en de vereniging.

Actieve participatie aan het verenigingsleven is belangrijk: de leden ervaren HTC ISCA niet als een club die hen een dienst levert, maar eerder als een vereniging waaraan ze zelf bij kunnen dragen en waarvan ze veel terugkrijgen. Daarom speelt een groot deel van het sociale leven van veel van onze leden zich af rond HTC ISCA.

De missie luidt: Het bieden van mogelijkheden tot het beoefenen van de hockey en tennis sport voor iedereen op eigen niveau, variërend van prestatie- tot breedte-hockey/tennis, waarbij de verbetering van vaardigheden, de prestaties en het plezier centraal staan.

Onder prestatie-hockey/tennis wordt verstaan het streven naar zo hoog mogelijke prestaties op een zo hoog mogelijk niveau, waarbij van spelers, trainers en begeleiders een grote inspanning wordt gevraagd in de vorm van tijd en inzet bij trainingen, voorbereiden op wedstrijden en de wedstrijden zelf. Kortom de hockey & tennis sport is de dominante drijver in de tijdsbesteding.

Onder breedte-hockey/tennis wordt verstaan het streven naar een prestatie op een acceptabel niveau waarbij de sport een minder dominante plaats inneemt in de tijdsbesteding. Maar waarbij training en opleiding wel een onderdeel vormen van het bedrijven van de hockey & tennis sport.

Voor prestatie-hockey/tennis geldt dat spelers worden geselecteerd op basis van kwaliteiten. Voor breedte-hockey/tennis geldt dat een aanmelding van spelers voldoende is om in deze afdeling te willen deelnemen.

Om zowel prestatie hockey/tennis als breedte-hockey/tennis te kunnen aanbieden zal HTC ISCA een basis moeten creëren van 1.000 actieve wedstrijdspelers. Stabilisatie/groei is noodzakelijk om prestatie-hockey/tennis op lange termijn te waarborgen. Om stabilisatie/groei te ondersteunen moet HTC ISCA naast prestatie-hockey/tennis ook mogelijkheden bieden om op een puur recreatieve manier deze sport te beoefenen.

HTC ISCA zet vooral in op jeugdwerking van 5 tot 18 jarigen. Door de jaren heen is gebleken dat wij hier heel sterk in scoren en reeds een reputatie hebben opgebouwd bij andere clubs als hier een voorbeeldfunctie te zijn. De jeugdwerking bestaat uit een zeer uitgebreid sportief plan waar ook beleving primordiaal is. Elk kind moet zich thuis voelen en naast sportieve ontwikkeling met plezier naar de club komen. Naast de reguliere trainingen en wedstrijden met gekwalificeerde trainers en begeleide coaches, wordt de hospitality verder benadrukt met het organiseren van stages en specifieke evenementen in een groene en veilige omgeving. De infrastructuur en hostmanship draagt bij tot een familiegevoel waar HTC ISCA voor stond, staat en blijft gaan.

                                                                    

We zijn dringend op zoek naar helpende handen om de club draaiende te houden. We hebben onze vacatures even op een rijtje gezet.

Beste Leden,

 De examens zijn voorbij en een welverdiende zomervakantie staat voor de deur. Graag willen we jullie nog inlichten over enkele belangrijke zaken :

  • De teamindeling: Na heel wat voorbereidend werk, zijn de teamindelingen klaar. Deze teamindelingen vinden jullie terug op Twizzit (inloggen en dan klikken op “Groepen”). Door de nieuwe privacywetgeving kunnen we helaas de teams niet publiek op de site plaatsen.

Best per spelend kind apart inloggen. De teamindelingen zijn opgesteld op basis van de verslagen en evaluaties van trainers en coaches alsmede overleg met sommige ouders. Mochten er vragen zijn, dan kunnen jullie steeds de categorie coördinator contacteren.

 

Klik hier  om het trainingsschema te raadplegen.

Nieuw : Focus groepen. Op vrijdag middag starten we in dit nieuwe seizoen met extra trainingen voor de teams van U7 tm U14. één keer per maand krijgen deze teams een extra training , waarbij gefocused wordt op specifieke zaken nav overleg tussen trainer en coach. Bijvoorbeeld : PC’s, shoot outs, basis technieken, positie spel, ... Dit begint vanaf 13/8 en voor de eerste 2 maanden liggen de data en elftallen al vast.

 

  • Start van de trainingen:

De trainingen starten weer op 13 augustus! Vergeet echter niet om eventuele afwezigheden door te geven via Twizzit want de training zal daadwerkelijk doorgaan indien:

  1. Voor U7 t.e.m. U10: er tenminste 50% van de teamleden op aanwezig staat. 
  2. Voor U12 t.e.m.U19: er tenminste 6 spelers per team aanwezig zijn.

 

NIET ingevulde spelers zullen worden gezien als afwezig. Indien bovenstaande aantallen niet worden gehaald, zal de training NIET plaatsvinden. 

Probeer tijdens de vakantie en vooral de laatste weken van augustus de fysieke conditie wat bij te houden zodat het herstarten vlot verloopt.

 

  • Zomerstages

Er kan nog steeds worden ingeschreven voor de zomerstages. Klik hier voor de link naar de zomerstages. Sportkamp inschrijvingen

 

  • Scheidsrechterdiploma’s

Wie in U19 speelt moet een scheidsrechterdiploma hebben. Wie dit niet heeft kan niet opgesteld worden. DRINGEND DOEN!

 

Prettige vakantie!!!

 

De Hockey Commissie

De zomervakantie is in aantocht. De hockey trainingen even gestopt. Maar achter de schermen wordt heel druk gewerkt om toptrainers te regelen voor onze leden.
En kijk, wat een fantastisch, leuke, goede trainer komt ons team versterken! Joy gaat zich ook bezig houden met de ontwikkeling van onze trainingsprogramma's en ze zal de coaches begeleiden.

Vergeet niet je in te schrijven!

wintertrainingen gaan door op Panorama – Hengstenberg 77 – 3090 Overijse. Ook niet-ISCA leden mogen deelnemen aan deze training. 

                                                                    

We zijn dringend op zoek naar helpende handen om de club draaiende te houden. We hebben onze vacatures even op een rijtje gezet.

Zaterdag 23 juni TENNIS CLUBKAMPIOENSCHAP voor alle jeugd; schrijf je snel in! Dit kan tot uiterlijk 15 juni en is gratis.

Programma

9:00 – 13:30 uur korte wedstrijden (groot veld en mini velden) & Sport en Spel

13.30 uur Prijsuitreiking voor de jongere jeugd

14:00 uur VOETBAL kijken op Isca

16:00 – 17:00 uur finale wedstrijden

Inbegrepen: Lunch voor deelnemers Springkasteel Chillen en/of voetballen

De BAR is open

Aanmelden via Jorn of anjakramer@hotmail.com 

Beste leden,

De notulen van de buitengewone ledenvergadering oa ook over contributies staan op de site:

http://www.htc-isca.be/?oid=855&pid=23309

Wel even inloggen om dit te bekijken.

Met hartelijke groet

Nynke La Porte

secretaris@htc.isca.be

 

NL
EN

 

Lekker winkelen zonder zorgen - Gratis verzending en retour