NL
EN

1969 - Op het Koninklijk Atheneum van Etterbeek zaten Nederlandse kinderen. Een aantal van deze kinderen hockeyden bij Belgische clubs als o.a. Rasante, Oree en vast nog wel een aantal andere. Op woensdagmiddag gingen ze ergens een balletje slaan. Uiteindelijk mocht dit via Reinout de Waal op een oud, niet in gebruik, hockeyveld van Orée aan de Bosstraat.

Ouders kwamen kijken en gingen een beetje 'helpen'. De hockeyende vaders begonnen raad te geven. Uiteindelijk waren er vaste trainers, Bekkie de Loos en Wim Esser, tevens oud-international.

Op het schoolplein gingen men, nadat de bel gegaan was, langs de rijen om 'hockey-zieltjes' te winnen. Jongere broertjes en zusjes werden enthousiast gemaakt. Inmiddels was de 'training' naar de zaterdagmiddag verplaatst.

De groep werd steeds groter. De oudere jeugd hielp mee de jongere kinderen de eerste beginselen van de schone hockeykunst te leren. Er werden oefenwedstrijdjes gespeeld tegen onze gastclub Oree en er werd een naam bedacht, de Nederlandse Mixed Hockey Club.

Het uniform moest zo simpel mogelijk zijn, geheel in het wit en rode kousen. De badges werden zelf gemaakt, rode letters en sticks op wit vilt geborduurd, dit alles met hulp van de ouders. De club was geboren...

--------------------------------------------------------------------

HTC ISCA staat voor het uitoefenen van sportieve activiteiten van hoog niveau in een familiale context. De beoefening van de sport vindt plaats in competitie- en recreatief verband.

Bij de training van onze (jeugd)leden wordt heel veel nadruk op sportiviteit en prestaties gelegd.

Bij HTC ISCA heerst een gezellige ambiance gebaseerd op het familiale karakter, dit is een sterk bindmiddel tussen de leden en de vereniging.

Actieve participatie aan het verenigingsleven is belangrijk: de leden ervaren HTC ISCA niet als een club die hen een dienst levert, maar eerder als een vereniging waaraan ze zelf bij kunnen dragen en waarvan ze veel terugkrijgen. Daarom speelt een groot deel van het sociale leven van veel van onze leden zich af rond HTC ISCA.

De missie luidt: Het bieden van mogelijkheden tot het beoefenen van de hockey en tennis sport voor iedereen op eigen niveau, variërend van prestatie- tot breedte-hockey/tennis, waarbij de verbetering van vaardigheden, de prestaties en het plezier centraal staan.

Onder prestatie-hockey/tennis wordt verstaan het streven naar zo hoog mogelijke prestaties op een zo hoog mogelijk niveau, waarbij van spelers, trainers en begeleiders een grote inspanning wordt gevraagd in de vorm van tijd en inzet bij trainingen, voorbereiden op wedstrijden en de wedstrijden zelf. Kortom de hockey & tennis sport is de dominante drijver in de tijdsbesteding.

Onder breedte-hockey/tennis wordt verstaan het streven naar een prestatie op een acceptabel niveau waarbij de sport een minder dominante plaats inneemt in de tijdsbesteding. Maar waarbij training en opleiding wel een onderdeel vormen van het bedrijven van de hockey & tennis sport.

Voor prestatie-hockey/tennis geldt dat spelers worden geselecteerd op basis van kwaliteiten. Voor breedte-hockey/tennis geldt dat een aanmelding van spelers voldoende is om in deze afdeling te willen deelnemen.

Om zowel prestatie hockey/tennis als breedte-hockey/tennis te kunnen aanbieden zal HTC ISCA een basis moeten creëren van 1.000 actieve wedstrijdspelers. Stabilisatie/groei is noodzakelijk om prestatie-hockey/tennis op lange termijn te waarborgen. Om stabilisatie/groei te ondersteunen moet HTC ISCA naast prestatie-hockey/tennis ook mogelijkheden bieden om op een puur recreatieve manier deze sport te beoefenen.

HTC ISCA zet vooral in op jeugdwerking van 5 tot 18 jarigen. Door de jaren heen is gebleken dat wij hier heel sterk in scoren en reeds een reputatie hebben opgebouwd bij andere clubs als hier een voorbeeldfunctie te zijn. De jeugdwerking bestaat uit een zeer uitgebreid sportief plan waar ook beleving primordiaal is. Elk kind moet zich thuis voelen en naast sportieve ontwikkeling met plezier naar de club komen. Naast de reguliere trainingen en wedstrijden met gekwalificeerde trainers en begeleide coaches, wordt de hospitality verder benadrukt met het organiseren van stages en specifieke evenementen in een groene en veilige omgeving. De infrastructuur en hostmanship draagt bij tot een familiegevoel waar HTC ISCA voor stond, staat en blijft gaan.

Een nieuwe milestone: in 2017 stemden onze leden de naamswijziging goed om de naam Oranje te veranderen naar ISCA. Op die manier wensen we de link en verbintenis met de omgeving meer te gaan onderlijnen. ISCA is de oude romeinse naam voor rivier de IJse die door de streek loopt. Daarnaast kennen de mensen uit de Druivenstreek ook ISCA als een wijncoöperatie opgericht door de beroemde jazzmuzikant Albert Michiels die ook Jazz Hoeilaart International oprichtte. Naast de wijncoöperatie komt de naam ISCA nog veelvuldig terug in de namen van lokale bedrijven en instellingen.

NL
EN