TERUGGAVE MUTUALITEIT
 
U kunt het formulier voor de terugbetaling van de mutualiteit mailen of per post sturen naar het ledensecretariaat:
mail: leden@htc-isca.be
post: Drogenberg 39, 3090 Overijse

 

50 % KORTING

OP KAMP- EN LIDGELD

Sinds enkele jaren kunnen inwoners van Hoeilaart met een gezinsinkomen onder een bepaalde grens, aan halve prijs hun kind(eren) laten deelnemen aan de gemeentelijke initiatieven tijdens de schoolvakanties.

Vanaf 2017 werd dit systeem uitgebreid en kan je ook de helft van je sportkamp of lidgeld van de sportclub terugbetaald krijgen. Concreet kan je als ouder(s) met een gezamenlijk belastbaar inkomen dat lager ligt dan 36.137 euro, te vermeerderen met 2020 euro per persoon ten laste, hiervoor een aanvraag doen.

Praktisch

Indien je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, dan kan je:

  • ofwel het formulier online invullen via www.hoeilaart.be/50-korting-voor-jeugdactiviteiten en een kopie van het recentste aanslagbiljet van de belastingen van elke belastingplichtige in het gezin uploaden;
  • ofwel het formulier afhalen in Het Sociaal Huis (Jan van Ruusbroecpark, ingang kasteelhoeve).

Hoe gaat de betaling dan in zijn werk?

  • Je betaalt eerst het volledige kampgeld of lidgeld.
  • Nadien bezorg je het invulformulier dat je op de website vindt, aan het Sociaal Huis. Vergeet het inschrijvingsbewijs of betaalbewijs niet bij te voegen.
  • Het Sociaal Huis zorgt ervoor dat de helft wordt terugbetaald.

Meer info: Sociaal Huis, tel. 02 658 28 68, sociaalhuis@hoeilaart.be