NL
EN

Er gebeurt veel bij ISCA en we kunnen trots zijn op de realisaties van het verleden en van het werk die/dat elke dag door onze jeugd, onze leden en onze vrijwilligers wordt verricht.  Maar we mogen ook niet rusten: de ambities van HTC ISCA zijn immers groot.  We willen verder groeien, verder investeren in onze jeugd, onze teams en onze infrastructuur.

Dergelijke ambities berusten niet alleen op de leden of hun Families.  Daarom wordt vanaf seizoen 2012-2013 bij ISCA een nieuw concept in het leven geroepen: dat van "Vrienden van HTC ISCA". Sommigen onder ons hebben sinds kort of al wat langer hun stick of hun racket aan de haak gehangen, anderen hebben nooit gespeeld, nog anderen zijn vrienden, ouders, grootouders of familie van spelende leden, of gewoon sympathisanten die Oranje een warm hart toedragen... Hierbij krijgen zij de mogelijkheid de club  hun (met name financiële) steun te betuigen. Iedereen is van harte welkom in wat vanaf dit seizoen de groep van de Vrienden van HTC ISCA zal heten.

Er zijn vier categorieën “Vrienden” op basis van de jaarlijkse bijdrage:

  • Brons - 25€ per jaar
  • Zilver - 60€ per jaar
  • Goud - 100€ per jaar
  • Diamant - naar keuze > 100€

Vrienden van HTC ISCA wordt de mogelijkheid geboden deel te nemen aan activiteiten die door de club georganiseerd worden, namelijk:

  • Jaarlijkse borrel samenvallend met de Kampioenenviering,
  • Recht om deel te nemen aan HTC ISCA toernooien,
  • Uitnodiging voor minimaal 2 evenementen zoals wijnproeverij, sponsorborrel, etc., tegen kostprijs, waar tevens de ontwikkelingen van HTC ISCA zullen worden geschetst door de voorzitter.

Vanaf volgend seizoen wordt de lijst met namen van de “Vrienden van HTC ISCA” na toestemming door  betrokkenen gepubliceerd in het ledenboekje.

NL
EN