Introductie

In 2007 is de Hoeilaartse Sport & Recreatie NV opgericht met als doel het realiseren van de toekomstplannen van ISCA te vergemakkelijken. Met de NV is een entiteit gecreëerd die in staat is bijvoorbeeld leningen aan te gaan. Ook worden hiermee de risico’s voor de HTC ISCA VZW en haar individuele leden overgedragen aan de HS&R NV en zijn daarmee nu beperkt voor de leden tot enkel de persoonlijke inleg in het aandelenkapitaal van de NV. Uiteindelijk doel van het uitgeven van aandelen is natuurlijk om het kapitaal te verzamelen welke noodzakelijk is om de nodige investeringen te doen.

De eerste stap, die de basis vormt van alle verdere initiatieven, is de aankoop van de terreinen op de Josef Kumpsstraat geweest. Het vervolg is een uitbreiding van de sportieve infrastructuur met 3 all-weather tennisbanen en een semi-waterhockeyveld, en verbetering van de algemene faciliteiten, in het bijzonder het clubhuis.

Het is belangrijk dat de leden van de club een commitment tonen voor de toekomst van hun club, waar zij als leden toch in eerste instantie baat bij hebben en waar diverse leden al vele jaren met veel plezier lid zijn. Zonder concrete financiële steun van onze leden is het moeilijk om andere investeerders en instanties om bijdrages te vragen (voor sponsoring en subsidies).

Samenvatting regeling infra-opslag

  • Voor nieuwe hockeyleden en combinatieleden bedraagt de opslag  in totaal €250 (€50 bij aanvang van het 1e jaar lidmaatschap, €100 bij aanvang van het 2e en 3e jaar lidmaatschap).
  • Een gezin met meerdere leden wordt verplicht voor tenminste twee leden de infra-opslag te betalen: m.a.w. voor een gezin met 3 of meer leden beperkt de verplichting zich tot het betalen van de opslag voor 2 leden.
  • Deze verplichting gaat in vanaf de U7-leeftijd.
  • De infra-opslag wordt samen met de contributie gefactureerd.