NL
EN

Klik hier voor een overzicht van de verzekerde waarborgen en om de formulieren te downloaden van de website van de Bond (Formulieren KBHB - Verzekeringen). 

Er zijn formulieren voor ongevalsaangifte "lichamelijke ongevallen" en "burgerlijke aansprakelijkheid". Schade als gevolg van "hockeyballen buiten de grenzen van het hockeyterrein" wordt niet meer door de verzekering van de KBHB gedekt.

1. Zet het in geval van een lichamelijk ongeval op het wedstrijdformulier in  Sportlink onder “Commentaar”.

2. Vul zo snel mogelijk, en zo compleet mogelijk, in geval van lichamelijk ongeval het formulier Ongevalsaangifte lichamelijk ongeval“” in. Vergeet vooral niet de handtekening van het slachtoffer, resp. zijn wettelijke vertegenwoordiger, op het formulier te zetten. Ook het medisch getuigschrift (soms apart door de behandelend arts gegeven) is van groot belang. Getuigen zijn natuurlijk altijd handig.

3. Bezorg ingevulde formulieren bij de (wedstrijd)secretaris van uw club. Voor leden van ISCA: Françoise Matagne, Weemstraat 36 1560 Hoeilaart (wedstrijdsecretaris@htc-isca.be). De (wedstrijd)secretaris moet dit namelijk namens de club mede ondertekenen en zal het daarna opsturen aan de verzekeringsmaatschappij. DE VERZEKERINGSMAATSCHAPPIJ MOET DIT FORMULIER BINNEN 8 DAGEN NA HET ONGEVAL BINNEN HEBBEN.

4. Bewaar alle documenten die betrekking hebben op de eventueel gekregen zorgen en voorgeschreven geneesmiddelen.

5. Breng eerst alles binnen bij de mutualiteit/persoonlijke ziektekostenverzekering.

6. Na vergoeding door uw mutualiteit/verzekering, stuurt u alle facturen en onkostennota’s naar ARENA samen met de afrekeningvan de mutualiteit/verzekering.

7. Houd ARENA op de hoogte van de evolutie van de kwetsuur (verergering, verlenging, genezing) door hun de medische rapporten te bezorgen.

Françoise Matagne, Wedstrijdsecretaris ISCA

GSM: 0477 86 80 43

NL
EN