HTC ISCA hecht veel belang aan sportiviteit en respect in hockey en tennis.  We vinden het belangrijk dat je een fantastische tijd bij ons beleeft. En dat doen we aan de hand van  onze kernwaarden: Sportief, Competitief, Recreatief, Sociaal, Familiaal
 

We willen dat je :

 • plezier beleeft
 • fysieke conditie en zelfvertrouwen verbetert
 • leert winnen en verliezen
 • langdurige vriendschap ontwikkelt
 • zelfdiscipline ontwikkelt en verantwoordelijkheid neemt

En ook dat je:

 • regelmatig en op tijd aanwezig bent
 • vertelt als je niet kunt komen of als je te laat bent.
 • respect hebt voor coach/trainer, medespelers, scheidsrechters en tegenstrevers
 • serieus meedoet aan alle oefeningen en 100% van jezelf geeft
 • de spelregels respecteert
 • kunt erkennen dat de tegenstrever sterker is
 • wint met bescheidenheid en verliest met nederigheid
 • respect hebt voor de vrijwilligers
 • de infrastructuur (het terrein, de kleedkamers,...) en het materiaal respecteert
 • enthousiast deel neemt aan het leven van je club en je team, beleef en bewaak samen het plezier van de hockey- en tennissport