Hockeylidmaatschap excl. indoor hockey*    
(spelend, nemen deel aan officiële competitie wedstrijden)    
Soort lidmaatschap Geboortejaar Leeftijd Lidgeld 2022-2023
Hockey 2018 4 190
Hockey 2017 5 190
Hockey 2016 6 325
Hockey 2015 7 325
Hockey 2014 8 410
Hockey 2013 9 410
Hockey 2013 10 410
Hockey 2011 11 410
Hockey 2010 12 445
Hockey 2009 13 445
Hockey 2008 14 445
Hockey 2007 15 445
Hockey 2006 16 445
Hockey 2005 17 445
Hockey 2004 18 445
Hockey Senioren 01-01-2003 en eerder 19 jaar en ouder 515
Hockey Gents/Ladies 01-01-1987 en eerder 35 jaar en ouder 395
Hockey Masters 01-01-1977 en eerder 45 jaar en ouder 485
Hockey Jong Senioren
tussen 01-01-1992 en 31-12-2003 van 19 t/m 30 jaar
445
Hockey Student **
tussen 01-01-1997 en 31-12-2003
van 19 t/m 25 jaar
175
* Suppletie voor Indoor hockey : 75 euro per lid.
   
** Hockey Student: trainen niet, spelen alleen wedstrijden    

 

Lidmaatschap startende hockeyers    
(niet-spelend): recreatief lid, speelt geen officiële competitie wedstrijden
   
Soort lidmaatschap Geboortejaar Leeftijd Lidgeld 2022-2023
Hockey TrainingsLid*** 01-01-2016 t/m 31-12-2004) van 6 t/m 18 245
Hockey Start2Hockey 01-01-2003 en eerder 19 jaar en ouder 245
***startende hockeyers die geen officiële competitie wedstrijden spelen

Hockeyleden zonder ervaring starten als trainingslid (recreatief). In de tweede helft van het seizoen zal door de coach en trainer besloten worden of deelname aan de competitie wedstrijden mogelijk is. Bij positief besluit zal er een suppletie van de contributie bijdrage in rekening gebracht worden. Conform onderstaande berekening: contributie bijdrage spelend lid minus contributie bijdrage TL, over het verschil wordt 60% als suppletie in rekening gebracht met een minimum factuur van 75 euro.

Rekenvoorbeeld:
kind 14 jaar TL       445 euro - 245 euro=200 euro x 60%= 120 euro
kind  6 jaar TL       325 euro - 245 euro= 80 euro x 60%= 48 euro maar suppletie factuur wordt 75 euro
Overige:    
- Bij een allereerste inschrijving op HTC ISCA wordt er éénmalig 25 euro entreegeld inrekening gebracht per lid
- Maximale familie bijdrage  bedraagt 1670 euro voor seizoen 2022-2023. 
Dit is exclusief entreegelden, infrabijdragen en indoorhockey  
Betalingsregeling hockey en combinatieleden:
Bestaande leden:
Hockey-en combinatieleden ontvangen hun rekening tussen 16 augustus 2022 en 1 september 2022
Uiterste datum van betaling: 30 september 2022!
Bij betaling na 30 september 2022 wordt het lidgeld verhoogd met een forfaitair bedrag van EUR 75 per lid.  
Deze forfaitaire verhoging geldt voor elk individueel lid waarvoor het lidgeld niet werd betaald. 
Bij niet-betaling vóór 1 november kan art.18c van het Huishoudelijk Reglement (schorsing) worden ingeroepen.
Nieuwe leden:
Na ontvangst van het aanmeldingsformulier door de ledenadministratie wordt een factuur toegezonden.  
Gelieve het verschuldigde bedrag binnen 30 dagen te voldoen. 
Bij niet-betaling binnen 30 dagen, wordt de factuur verhoogd met een forfaitair bedrag bedrag van 75 euro per lid waarvoor het lidgeld niet werd betaald.
Bij niet betaling binnen 3 maanden kan art.18c van het Huishoudelijk Reglement (schorsing) worden ingeroepen.
Een gefaseerde Infra-Opslag voor nieuwe leden:
Zie "Lidmaadschap / HSR Info" voor verdere informatie of klik HIER).

Bij HTC ISCA is het interessant om hockey en tennis te combineren, voor informatie over de combilidmaatschapsgelden: klik HIER