Jullie komen allemaal toch? Grootse, meeslepende plannen....

en dat kan niet zonder jullie input

.

klik op: lees meer voor de agenda

 

 

Algemene Ledenvergadering HTC ISCA VZW

05 mei 2023 om 18:00

Namens de voorzitter en de bestuurders van HTC ISCA heb ik het genoegen om U uit te nodigen voor de Algemene Vergadering (AV) van de HTC ISCA.

Deze vindt plaats op 05 mei 2023 om 18u00 in het clubhuis. Indien U graag wenst deel te nemen, stuur dan Uw naam en email adres naar secretaris@htc-isca.be. U ontvangt dan het jaarverslag 2022. De notulen van de AV van 2022 zijn beschikbaar op de HTC ISCA website (onder documenten notulen )

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen.

De agenda is de volgende:

 1. Opening
 2. Goedkeuring van de agenda
 3. Goedkeuring van de notulen AV 2022
 4. Toelichting Jaarverslag en jaarrekening 2022
 5. Verslag van de kascommissie
 6. Decharge van het bestuur
 7. Begroting
 8. Vaststelling contributies 2023-2024 
 9. Toelichting project nieuw clubhuis
 10. Samenstelling van de kascommissie
 11. Mededelingen en rondvraag